REGISTREERIMINE 2022/2023 õppeaasta gruppi on AVATUD. Meie grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES, SEE SEES!

Kursus on mõeldud põhikooli lõpuklassi õpilastele, kinnistamaks teadmisi põhikooli matemaatika teemadel ning saavutamaks enesekindlus põhikooli eksami ja gümnaasiumi sisseastumiskatsete sooritamiseks. 

Kursusel läbitavad teemad on kokku pandud viimase viie aasta 9.klasside eksamite põhjal:

Põhiteemad ( teemad, mis esinesid sagedasti):

 • Avaldiste lihtsustamine ja nende väärtuste arvutamine;
 • võrrandite lahendamine;
 • võrrandsüsteemid, võrrandite koostamine teksti põhjal;
 • geomeetria ( tasapinnalised ja ruumilised kujundid);
 • protsentülesanded;
 • diagrammid, tabelid;
 • funktsioonid ja nende graafikud, koordinaatteljestik.

Lisateemad (teemad, mis esinesid ühe korra):

 • Tegurdamine;
 • pöördarvud;
 • absoluutväärtus;
 • tõenäosus;
 • mõõtkava.

Matemaatika kursuse tunnid algavad kohe, kui grupp saab komplekteeritud (hiljemalt novembrikuust) ja kestavad maikuu lõpuni. Tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 16.30-18.00. Kursusel osalemise tasu 55€ kuus. (koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu, juba arvestatud kuutasu sisse). Kursus toimub väikeses grupis, mis võimaldab individuaalsemat lähenemist õppeprotsessile. Kõiki meie kursuseid viivad läbi kõrgharidusega ja kogemustega õpetajad.

Tunnid toimuvad Rakveres, Norax Koolituskeskuse ruumides (Rohuaia 6.).

Kursusele registreerimine toimub ettemaksu alusel (50% kuutasust).

REGISTREERI SIIN: