Kursus toimub väikeses grupis (8-12 last), mis annab tulemused ning tagab individuaalsuse õppetöös!

REGISTREERIMINE 2022/2023 õppeaasta gruppi on AVATUD. Kursusega on võimalik jooksvalt liituda!

Matemaatika abiõppe tunnis toetatakse  riikliku põhikooli õppekava alusel õppivaid põhikooli õpilasi, kes vajavad järeleaitamist või lisaõpetust, õpitu kinnistamist ja oskuste tugevdamist.

Abiõppe õpetaja peamine ülesanne on suunata, julgustada ja aidata õpilast ainealaselt,  rakendades vajadusel erimetoodikat, andes lisaselgitusi ning lisaharjutusi. Tunnis töötatakse põhiõppes omandatu alusel ja käsitletakse teemasid, mis lähtuvad õpilase vajadustest.


Kursust viib läbi pedagoogilise kõrgharidusega ning kogemustega matemaatikaõpetaja Helena Tõnsau. Tund kestab 60 minutit ja on mõeldud 7.-8. klassi õpilastele.

Tunnid toimuvad, neljapäeviti kell 17.30- 18.30 Viimsi Huvikeskuse II korruse õppeklassis.

Abiõppe tunnis osalemise tasu on 50€ kuus. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tunde ei toimu. 

Kursusele registreerimine toimub ettemaksu alusel.

Registreeri siin: