Matemaatika järeleaitamistunnis toetatakse  riikliku põhikooli õppekava alusel õppivaid põhikooli õpilasi, kes vajavad järeleaitamist ja / või lisaõpetust.

Õpiabiõpetaja peamine ülesanne on suunata, julgustada ja aidata õpilast ainealaselt,  rakendades vajadusel erimetoodikat, andes lisaselgitusi ning lisaharjutusi.
Tunnis töötatakse põhiõppes omandatu alusel ja käsitletakse teemasid, mis lähtuvad õpilase vajadustest: Harilikud ja kümnendmurrud – teisendamine, tehted murdudega, ratsionaalarvud, protsendid, geomeetrilised kujundid – omadused, koordinaatteljestik, pindala, arvu aste, funktsioonid ja nende graafikud, tõenäosus, tasemetöödeks ettevalmistamine jms. Õpiabi hõlmab ka kodutööde selgitamist ja eelseisvaks kontrolltööks valmistumist.


Tunde viib läbi pedagoogilise kõrgharidusega ja kogenud matemaatika õpetaja Kärt Päll. Kärt on lõpetanud Tartu Ülikooli Matemaatika eriala bakalaureuseõppe ja Tartu Ülikooli Finants- ja Kindlustusmatemaatika eriala magistriõppe.

Tund kestab 90 minutit ja on mõeldud 7-8. klassi õpilastele.

Matemaatika järeleaitamistunnid hakkavad toimuma alates novembrist (kui grupp on komplekteeritud), üks kord nädalas kolmapäeviti kell 17.45-19.15, tunnid toimuvad grupitundidena(väikeses grupis).

Õpiabi tunnis osalemise tasu on 50€ kuus (koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tunde ei toimu).

Registreeri siin:

Registreerimisel palun kirjutage sõnumi lahtrisse, mis klassi õpiabi tundi soovite registreerida, aitäh!