REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

Mudilaskooli suvekursus on üldarendav kursus, mis on mõeldud uute oskuste ja teadmiste omandamiseks põnevate, arendavate ja mänguliste tegevuste kaudu. Eesmärgiks on laste kõne, tajude, mälu ja suhtlemise sihipärane arendamine kõigis igapäevastes tegevustes.

Suvekursus on mõeldud 4-5- aastastele lastele, kes veel sügisel kooliteed ei alusta, aga soovivad läbi põnevate mängude harjutada lugemist ning kirjutamist, meisterdada, mängida pilli ja teha kõike muud põnevat!

Kogu programm on hoolikalt koostatud ja läbi töötatud, tagamaks lapse mitmekülgse arengu. Tunnis kasutame metoodilisi võtteid, mis äratavad lastes tähelepanu ja tekitavad neis huvi toimuva vastu. Laste õpetamiseks ja arendamiseks kasutatakse didaktilisi õppemänge. Loome igasse tundi mängulised tegevused, mis last maksimaalselt ning igakülgselt arendavad ning neis samas suurt rõõmu ja huvi tekitavad.

MIDA ME SUVEKURSUSEL TEEME:

  • Harjutame lugemist ning kirjutamist, numbreid, arvude rühmitamist ning arvutamist;
  • Harjutame pliiatsihoidu, kääridega lõikamist, värvimist ning rebimist;
  • Õpime püsima tegevustes ning kuulama, kuuldut mõistma ja ümber jutustama;
  • Õpime tegevustes ootama oma järjekorda ja arvestama kaaslastega, osalema grupitöös;
  • Loovuse arendamiseks laulame, kuulame ja mängime muusikat ning tunnetame erinevaid rütme.
  • Ilusa ilma korral planeerime põnevaid tegevusi ka huvikooli õuealal.

Kursus toimub augustikuu teisel nädalal (8.- 12. august) E-R kell 10.00-12.00. Kursust viib läbi kõrgharidusega ja suurte kogemustega õpetaja Kristi BaumanKursuse maksumus 100€. Registreerimine toimub ettemaksu alusel! Kursus toimub Nõmme Huvikoolis (Nurme tn. 40).

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!