Matemaatika abiõppe tunnis toetatakse  riikliku põhikooli õppekava alusel õppivaid põhikooli õpilasi, kes vajavad järeleaitamist ja / või lisaõpetust.

Abiõppe tunni õpetaja peamine ülesanne on suunata, julgustada ja aidata õpilast ainealaselt,  rakendades vajadusel erimetoodikat, andes lisaselgitusi ning lisaharjutusi.
Tunnis töötatakse põhiõppes omandatu alusel ja käsitletakse teemasid, mis lähtuvad õpilase vajadustest.


Tunde viivad läbi pedagoogilise kõrgharidusega ja kogenud matemaatika õpetajad.

Matemaatika järeleaitamistunnid toimuvad kahes erinevas grupis:

  • Matemaatika abiõpe 4-5. klassile
  • Matemaatika abiõpe 6-7. klassile

Abiõppe tunnis osalemise tasud on 60 minutiline tund 45€ kuus ja 90 minutiline tund 50€ kuus(koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tunde ei toimu).

Registreeri siin: