Registreerimine on avatud, grupid on väikesed ja täituvad kiiresti!

Suvekursused õpilünkade tasandamiseks.

Kursused on mõeldud õpilastele, kellel on tekkinud õpilüngad või soov õpitut üle korrata, kinnistada ja tugevdada olemasolevaid oskusi.

Õpimotivatsiooni ja õpijõudluse säilitamiseks/tugevdamiseks on oluline õpilünkade tasandamisega koheselt tegeleda, ennetamaks nende süvenemist ja sellest tekkida võivat ainealast mahajäämust.

Kursusel töötatakse põhiõppes omandatu alusel ja käsitletakse ning selgitatakse põhiteemasid, mis lähtuvad õpilaste vajadustest. Esimesel tunnil sooritavad lapsed ainealase testi, mis koosneb vastava õpiastme põhiteemadest. Test annab õpetajale ülevaate millistel teemadel lapsed enim abi vajavad, vastavalt sellele kujuneb ka järgnev õpe ning teemad.

KURSUSED:

MATEMAATIKA 5.-6. klass (1.08-4.08 ja 8.08-11.08) kell 12.00-13.30

MATEMAATIKA 7.-8. klass (1.08-4.08 ja 8.08-11.08) kell 14.00-15.30

Matemaatika suvekursust viib läbi kõrgharidusega ja kogemustega matemaatika õpetaja Elen Aul. Kursus toimub väikeses grupis, tunnid on jaotatud augustikuu kahe nädala peale (perioodil 01.08-12.08). Kokku on kaheksa tundi ja iga tund kestab korraga 90 minutit. Kursusel osalemise tasu 150€. Registreerimine toimub ettemaksu alusel.

Tunnid toimuvad MTÜ Tark Õppija ruumides, Peetri Keskuse II korrusel, Küti tee 4.

REGISTREERI SIIN: