Lugemisoskus ja funktsionaalne lugemisoskus on lapse õpiedukuse ja koolis edasijõudmise aluseks!

Lugemisring on mõeldud eelkooliealistele lastele (5-7 aastased).

Lugemisringi on oodatud ka juba eelkoolis õppivad lapsed, kes soovivad intensiivsemalt lugemist harjutada!

Kui laps kodus oma ema või isaga lugemist harjutada ei soovi (sest ema ja isa loevad ju nii hästi!), siis koos kaaslastega on see ehk toredam ning laps tunnetab rohkem eduelamust.

Lugemisring toimub väikeses grupis (kuni 6 õpilast). Väikeses grupis saab iga laps vajaliku tähelepanu ning tegevused lugemisoskuse arendamiseks on intensiivsemad ja lõbusamad.

ÕPIME LUGEMA!

  • Lugema õppimisel on esimeseks eesmärgiks sõna tehniliselt kokku lugeda ning mõista loetud sõna.

Selles etapis kasutame lugemisviisidena veerimist, silpide ja kõnetaktide kaupa lugemist. Harjutusi tehakse intensiivselt ja pidevalt korrates, et õpitu kinnistuks.

Õpime tundma ja määrama häälikurühmasid. Häälikurühmade (täishäälikud, suluta kaashäälikud, sulghäälikud) eristamine soodustab häälikute sünteesi silbis ning lisaks on see oluline lugemisel üksikhäälikute ja häälikuühendite eristamiseks.

Loetu mõistmise (funktsionaalne lugemisoskus) arengu toetamiseks õpime sõnu seostama (pildimaterjal, ühenda sõna ja pilt, sõnaseletamine, sõnamängud).

  • Kui tehniline pool on omandatud, hakkame kujundama lugemistoimingut terviklikuks- harjutame lugemist sõnade kaupa.

Lugemisoskuse omandamine tähendab nii lugemistehnika omandamist kui ka loetust arusaamist, mistõttu paneme oma lugemistundides suurt rõhku ka loetu mõistmise arendamisele!

Lugemist hakkab lastega harjutama kogenud õpetaja Piret Sall. Lugemisring toimub neljapäeviti kell 10.30-11.30. Tunnid on intensiivsed ja grupid väikesed (kuni 6 last). Ringitunnis osalemise tasu on 60€ kuus

NB! Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel ringitunde ei toimu. Ringitunnid toimuvad MTÜ Tark Õppija ruumides, Peetri Keskuse II korrusel, Küti tee 4.

Registreeri siin: