Perenõustamine ja psühholoogiline abi

Mis on perenõustamine?

Perenõustamise eelduseks on ühine arusaam, et perekond on süsteem, mille liikmed on omavahel seotud ja mõjutavad üksteist. Mis tahes muutus, mis puudutab ühte pereliiget, mõjutab ka selle pere kõiki teisi liikmeid. Näiteks keerulised peresuhted, ootamatud elusündmused või lähedaste mured võivad kanduda koos lapsega kooli ja olla lapse õppimis-, suhtlemis- või käitumisprobleemide põhjuseks. Perenõustamine aitab aru saada tekkinud probleemide põhjustest ja mõjust teistele. Õigeaegsel sekkumisel on võimalik probleeme lahendada, aga ka ennetada.

Millal tuleks pöörduda perenõustaja poole?

Perenõustaja poole võib pöörduda, kui on:

 • mure lapse/teismelise käitumise, õppimise, suhete pärast kodus ja/või koolis
  Laps ei pea reeglitest kinni, õppimine ei tule välja, teismeline tülitseb kaaslastega jm.
 • probleeme abi- või kooselus ning peresuhetes
  Muret valmistavad suhted pereliikmete vahel, vanavanemate, sugulastega. Pidevad tülid, teineteise mittemõistmine jm.
 • probleeme seoses muutunud pere koosseisuga
  Mured, mis on tekkinud seoses lapsevanemaks saamise, uue pere loomise ja uute pereliikmete lisandumise või lahutusega.
 • ootamatuid elusündmusi peres
  Mured, mis võivad kaasneda pereliikme haiguse, surma, töö- ja/või elukoha kaotusega jm.
 • soov lihtsalt pidada nõu oma perega seotud teemadel.

Kuidas toimub perenõustamine?

Perenõustamine toimub turvalises keskkonnas peamiselt vestluse vormis. Võimalusel võiksid perenõustamisel osaleda kõik pereliikmed või probleemiga seonduvad inimesed.  Nõustamine kestab keskmiselt 60 minutit. Kohtumiste sagedus on olenevalt probleemist kas kord nädalas, kord kuus või harvem. Perenõustaja kasutab perenõustamisel süsteemse pereteraapia põhimõtteid ehk keskendub pereliikmete omavahelisele suhtlemisele ja seeläbi uute sobivamate suhtlemismustrite loomisele, mis aitavad tekkinud probleeme lahendada ja võimalikke probleeme ennetada.

Registreeri nõustamisele: