Suvekursused õpilünkade tasandamiseks.

Kursused on mõeldud õpilastele, kellel on tekkinud õpilüngad või soov õpitut üle korrata, kinnistada ja tugevdada olemasolevaid oskusi.

Õpimotivatsiooni ja õpijõudluse säilitamiseks/tugevdamiseks on oluline õpilünkade tasandamisega koheselt tegeleda, ennetamaks nende süvenemist ja sellest tekkida võivat ainealast mahajäämust.

Kursusel töötatakse põhiõppes omandatu alusel ja käsitletakse ning selgitatakse põhiteemasid, mis lähtuvad õpilaste vajadustest.

Esimesel tunnil sooritavad lapsed ainealase testi, mis koosneb vastava õpiastme põhiteemadest. Test annab õpetajale ülevaate millistel teemadel lapsed enim abi vajavad, vastavalt sellele kujuneb ka järgnev õpe ja teemad.

MATEMAATIKA 5.-6. klass (01.08-4.08 ja 8.08-11.08) kell 12.00-13.30

MATEMAATIKA 7.-8. klass (01.08-4.08 ja 8.08-11.08) kell 14.00-15.30

KEEMIA JA FÜÜSIKA (põhikool)– 01.08-4.08 ja 8.08-11.08 kell 16.00-17.30

Kursuseid viib läbi kõrgharidusega ja kogemustega õpetaja Alo Linntam. Kursus toimub väikeses grupis, tunnid on jaotatud augustikuu kahe nädala peale (perioodil 01.08-12.08). Kokku on kaheksa tundi ja iga tund kestab korraga 90 minutitKursusel osalemise tasu 150€. Kursustele registreerimine toimub ettemaksu alusel. Tunnid toimuvad Viimsis, Viimsi Huvikeskuse II korruse õppeklassis.

Registreeri siin: