REGISTREERIMINE ON AVATUD! VÄIKE GRUPP=TULEMUSLIK ÕPE!

See on kingitus Sinu lapse arengule!

KELLELE JA MILLEKS

Kursusele ootame 5-6- aastaseid lapsi. Väikestele nutikatele mõeldud Suvekursus on üldarendav kursus, mis on mõeldud uute oskuste ja teadmiste omandamiseks põnevate, arendavate ja mänguliste tegevuste kaudu. Eesmärgiks on laste tajude, mälu, ruumilise mõtlemise, loogika ja suhtlemise sihipärane arendamine kõigis igapäevastes tegevustes. Kursusel õpetatakse lastele lihtsaid, kuid põnevaid ja arendavaid tegevusi/mänge, mis panevad aju mõtlema ning pakuvad põnevust. Kui lapsel on oskus käes, eelistab ta tihti õpitud põnevat mängu nutiseadmele.

Kogu programm on hoolikalt koostatud ja läbi töötatud, tagamaks lapse mitmekülgse arengu. Igasse päeva on põimitud põnevaid ülesandeid, mis äratavad lastes tähelepanu ning samas suurt rõõmu ja huvi tekitavad.

MIDA ME SUVEKURSUSEL TEEME

  • Mõtte-, mälu- ja loogikamängud. Arendame mälu, tajusid ja ruumilist mõtlemist ning koos sellega kogu matemaatilist võimekust ja nutikust läbi mälu, tajude, ruumilise mõtlemise ning tähelepanu arengule suunatud põnevate tegevuste. Orienteerumine, doomino radade püstitamine, tangramid, ruumiliste kujundite ehitamine ja ladumine, kujundi sudokud jpm.

Ruumilise mõtlemise ja mälu, tajude arendamisega arenevad ka matemaatilised võimed ning humanitaarteaduslikud huvid!

  • Analüüsi ja probleemilahendamise ülesanded. Tõelised nutikad on meistrid probleemide lahendamisel! Arendame analüüsi ja probleemilahendamise oskust, kriitilist mõtlemist, õpime planeerima ja leidma erinevaid lahenduskäike- mõtlema kastist välja! Lauamängud, labürindid, väljapääsu leidmise ülesanded, aaretejaht, lugude jutustamine jpm.

Kui lapsi suunata kriitiliselt mõtlema, saavad neist probleemide lahendajad. Mis tahes probleemide lahendamisel peavad lapsed jääma probleemiga piisavalt kauaks, et leida tähenduslikke lahendusi!

  • Peen- ja üldmotoorika ülesanded. Arendame nutikale omast käteosavust ning tugevust ja loovust, täpsust ja kiirust. Voldime juhise järgi, joonistame, värvime, voolime, kleebime, mängime liikumismänge ja teeme palju muud põnevat.

Käe peenmotoorika ning silma ja käe koostöö on kirjatehnika kujunemise aluseks!

  • Suhtlemismängud. Arendame loova mängu- ning suhtlemisoskused. Üks tõeline kangelane vajab enda ümber head meeskonda. Suhtleme, mängime rollimänge, õpime matkimist, kuulame ja jutustame lugusid ning leiame uusi sõpru!

Loova mängu käigus avardub lapse mõtlemine ja sõnavara, avaneb fantaasiamaailm!

KUS JA MILLAL

Kursus toimub juulikuus (22.- 26. juuli) E-R kell 10.00-12.00. Kõiki MTÜ Tark Õppija kursusi viivad läbi kõrgharidusega ja kogemustega õpetajad. Kursus toimub Viimsi Huvikeskuse ruumides (Nelgi tee 1).

REGISTREERIMINE JA TASUMINE

Kursusel osalemise tasu 135€ (5×120 minutit).

Kursusele registreerimiseks palume täita lehekülje allolev ankeet. Registreerimine toimub ettemaksu alusel! Kursusel osalemisest on võimalik loobuda, teatades sellest meile ette (info@tarkoppija.ee) enne 14.06.2024 kuupäeva, sellisel juhul tagastatakse kursuse eest tasutud ettemaks 100% ulatuses. Teatades loobumisest peale 14.06.2024 kuupäeva, ettemaksu ei tagastata.

Soovikorral on kursuse eest võimalik tasuda ka kahes osas. Esimene osa (50%) tuleb tasuda koheselt peale registreerimist ning teine osa (50%) hiljemalt 03.06.2024. Kui soovite tasuda kahes osas, palume see kirjutada ka registreerimisankeedi sõnumi lahtrisse.

NB! AVAME GRUPI, KUI REGISTREERINUD ON VÄHEMALT 10 OSALEJAT!