REGISTREERIMINE 2022/2023 õppeaasta gruppi on AVATUD. Meie grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES, SEE SEES!

Kooliks ettevalmistav kursus on perele toeks ja abiks. Annab lapsele võimaluse ennast kooliks rohkem ette valmistada, koolieluga kohaneda ja õppimisest rõõmu tunda! Meie grupid on väikesed (maksimaalselt 12 last), mis tagab intensiivsuse ja individuaalsuse õppetöös!

Kursus sobib ka lastele, kes juba käivad esimeses klassis aga vajaksid lisatuge kirjutama, lugema või arvutama õppimisel!

Kooliks ettevalmistav kursus keskendub põhiliselt nende oskuste arendamisele, mis kõige rohkem esimesse klassi astujatele raskusi valmistavad. Põhifookuseks oleme valinud keele ja kõne ning matemaatilised oskused.

Õppetegevus:

Õppetegevus toimub läbi mänguliste integreeritud tegevuste.

Kõik õppeülesanded on eelkooli õpetajal koostöös erialaspetsialistidega hoolikalt valitud ja läbi töötatud, tagamaks lapse mitmekülgse arengu. Õppetööks ei kasutata ainult ühte kindlat eelkooli töövihikut, vaid oleme valinud erinevatest vihikutest ning õpikutest parimad ja last enim arendavad ülesanded. Mälu, tajusid, tähelepanu, loogilist mõtlemist ning seeläbi kogu matemaatilist mõtlemist arendavad ülesanded on õppetöösse valinud eripedagoogilise haridusega spetsialist. Korrektse kõne ja keele, keelereeglite, häälikanalüüsi kiireks omandamiseks on aidanud ülesandeid valida logopeedia eriala spetsialist. Paneme suurt rõhku lapses õpijõudluse ja motivatsiooni kasvatamisele, et meie juures alustavast õppijast kujuneks tugev, julge ning TARK ÕPPIJA!

Õppesisu:

PÕHITEGEVUSED

  • Keel ja kõne: suhtlemine, jutustamine, kuulamine, kirjutamine, häälikanalüüs, sõnavara, lauseloome, lugemine, tekstis orienteerumine, loetu mõistmine;
  • Matemaatika: hulgad, loendamine, arv ja number, võrdlemine, mälu, mõtlemine, loogika.

LISATEGEVUSED

  • Mina ja keskkond: sotsiaalne keskkond, loodus-ja tehiskeskkond, orienteerumine keskkonnas;
  • Käeline tegevus: mõtete ja tunnete edasiandmine kunstis, tehnilised oskused, peenmotoorika.

Töökorraldus:

NB! Kooliks ettevalmistavale kursusele võetakse vastu lapsed, kes alustavad oma kooliteed 2023. a. sügisel. Kõik nooremad õpihuvilised saavad registreerida meie Väikesele Kooliks ettevalmistavale kursusele.

Kursus toimub väikeses grupis (kuni 12 last), kursust viib läbi kõrgharidusega ja kogemustega õpetaja Kristiina Agu. Kooliks ettevalmistav kursus alustab kohe, kui grupp saab komplekteeritud- hiljemat novembrikuust. Tunnid toimuvad 1 kord nädalas, pühapäeviti kell 12.45- 14.15. Kursusel osalemise tasu on 55€ kuus (Esimesele kuumaksele lisandub õpperaamatute tasu 25 eurot). Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel ringitunde ei toimu (arvestatud kuutasu sisse). Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse I korrusel käsitöö klassis.

Kursusele registreerimine toimub ettemaksu alusel (50% kuutasust).

Lapse arengu ning koolivalmiduse kohta annab jooksvalt tagasisidet, soovitusi eelkooli õpetaja!

Kursuse programm:

Kooliks ettevalmistava kursuse programm

REGISTREERI SIIN: